Pierwsza reklama prasowa na świecie

Prasa to powszechnie dostępny i bardzo popularny środek przekazywania informacji. Jest również najstarszym obok plakatu medium reklamowym. Według znanych nam źródeł – pierwsza reklama prasowa powstała już w 1480 roku i dotyczyła ona wskazówek dla duchownych odnośnie Wielkanocy. Od tamtego czasu stała się tak powszechna, że nie obędzie się bez niej żadna powszechnie produkowana forma gazet czy czasopism.

Cechy reklamy prasowej

Prasę możemy podzielić na prasę codzienną, czyli wszelkiego rodzaju gazety i dzienniki oraz czasopisma (magazyny). Prasa w odróżnieniu od telewizji to medium wybierane świadomie. Poszczególne pozycje prasowe trafiają do określonych grup czytelniczych, przez co przedsiębiorstwo ma możliwość kierowania przekazu tylko do grup potencjalnie zainteresowanych oferowanymi przez nie produktami. Prasa ze względu na swą papierową formę jest równocześnie mniej ulotnym nośnikiem informacji niż emitowane spoty reklamowe w radiu czy telewizji. Reklama prasowa pozwala na trwałe umieszczenie szczegółowych danych teleadresowych takich jak numery telefonów, adres pocztowy, e-mail, adres WWW. Podobnie jak prasa codzienna również czasopisma są bardzo interesującym rozwiązaniem dla firm. Zwłaszcza tych trudniących się wytwarzaniem specjalistycznych towarów lub usług. W tym celu przedsiębiorstwo powinno przyjrzeć się możliwościom umieszczania reklam w czasopismach branżowych i prasie fachowej.

Cennik reklamy prasowej

Ceny przygotowania reklamy prasowej zaczynają się od 49zł/netto. Cena zależy od rodzaju prasy, w której reklama się znajdzie oraz od jej skomplikowania i rozmiaru w jakim należy ją przygotować. Nasza firma na życzenie oprócz przygotowania reklamy prasowej pod wyselekcjonowany przez Państwa magazyn, może zająć się przygotowaniem propozycji zamieszczenia gotowej reklamy oraz nawiązania współpracy z innymi czasopismami czy gazetami.